Wat doet God eigenlijk in de hemel?

Basiscursus geloofsopvoeding < 12 jaar image

Geloofsopvoeding, hoe doe je dat? Hoe geef je inhoud en vorm aan de geloofsvoeding van je kind of kinderen in het leven van alledag? Samen met andere ouders in gesprek over het geloof. Over wat je thuis zelf hebt meegekregen, of misschien wel niet hebt meegekregen, en hoe jij dit wilt doorgeven aan je kind of kinderen. Inclusief alle moeilijke kindervragen, verschillen in geloof en rituelen thuis, enzovoort.
In samenwerking met het Stadspastoraat organiseert de Protestantse Gemeente Arnhem vier avonden om met elkaar van gedachten over deze vragen en thema’s te wisselen.
Wees welkom! Je kunt je opgeven via www.stadspastoraatarnhem.nl (Cursussen en workshops).
Begeleiding: Elsje Pot is stadspredikant van de PGA, de Protestantse Gemeente van Arnhem. Caroline Koers is moeder van twee kinderen, werkzaam in de zorg en betrokken bij de Opstandingskerk (Arnhem- Noord).

Omdat er onvoldoende aanmeldingen zijn, gaat de cursus (nog) niet van start. Ben je geïnteresseerd, meld het bij elsje.pot@pgarnhem.nl mogelijk kunnen we in een later stadium nog eens een poging ondernemen.