Symposium DS A.S. Talma

Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat hij is overleden, wordt er op zaterdag 15 oktober 2016 om 14:00 uur in het Sint Petersgasthuis, Rijnstraat 71 in Arnhem een minisymposium gehouden over ds. A.S. Talma. Direct na afloop van het minisymposium zal er bij de Eusebiuskerk een kantstrook worden onthuld waarop wordt vermeld dat ds. Talma op 20 oktober 1901 in de Eusebiuskerk afscheid nam van Arnhem omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer en dat hij als minister de grondslag legde voor ons huidige sociale verzekeringsstelsel.
Ds. Aritius Sybrandus (Syb) Talma was van 1895 tot 1901 predikant van de Hervormde Gemeente Arnhem. Van 1901 was hij namens het kiesdistrict Tietjerksteradeel lid van de Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). In 1908 werd hij Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet Heemskerk. Als minister was hij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Invaliditeits- en ouderdomswet. Ruim honderdduizend arbeiders van 70 jaar en ouder ontvingen vanaf 9 december 1913 wekelijks een ouderdomsrente van de overheid (twee gulden voor een alleenstaande en drie gulden voor een echtpaar). Talma’s ouderdomsrente was de eerste stap op weg naar collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland. Verder speelde Talma een belangrijke rol in het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en bij de totstandkoming van het CNV.
266px-as_talma
De volgende sprekers zullen een bijdrage leveren aan het symposium:
• Gerard van Krieken, één van de biografen van ds. Talma
• Prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar Diaconiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit
• Drs. Paul van Lunteren schrijver van het boek Hervormd Arnhem (1816-1998)
• Maurice van Limmen, voorzitter van het CNV

Aan de deelnemers aan het symposium wordt een bijdrage van € 10,– gevraagd. Zij krijgen daarvoor later dit jaar een boekje met de teksten van de symposiumbijdragen en de tekst van de door ds. Talma geschreven brochure ‘De vrijheid van den arbeidenden stand’.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via talma.in.arnhem@gmail.com
01340m