Met het luiden van de kerkklokken van de Eusebiuskerk openen Anneke van der Griend en Sophia Liebeton (10) op zaterdag 21 januari de Kerkbalans van 2017. De kerk wil met behulp van deze actie een financiële bijdrage ophalen. Ook de kerk heeft geld nodig en daarvoor is de actie Kerkbalans in het leven geroepen.

Maatschappelijke functie
Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en hun maatschappelijke functie blijven vervullen. Zo ondersteunt de kerk in Arnhem de opvang van de dak- en thuislezingen, geeft ze lezingen en themabijeenkomsten over maatschappelijk relevante zaken en organiseert ze ontmoetingsplekken in Arnhem.

Landelijke campagne 
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. Het thema van dit jaar is ‘Mijn kerk verbindt’. Op bijna 120 plaatsen door heel Nederland is het geluid van de klokken tegelijkertijd te horen om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij.

De actie loopt van 21 januari tot 5 januari 2017.

Programma 21 januari – Eusebiuskerk
12.15: Inloop in de Eusebiuskerk
12.30: Welkomstwoord
12:45: Anneke van der Griend: Waarom is de kerk uniek?
13.00: Sophia Liebeton en Anneke van der Griend luiden de klokken
13.15: Afsluiting met glühwein of chocolademelk

Wilt u aanwezig zijn bij dit evenement? Wilt u dat dan uiterlijk voor 18 januari door met hoeveel personen u komt?
Opgeven via e-mail  
kb@protestantsekerkarnhem.nl of 026-4420987 (kerkelijk bureau PGA).

marker-home-2017