Met de actie Kerkbalans vragen we u om gul te geven voor uw eigen kerk in Arnhem. Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Onze Actie Kerkbalans start op 16 januari. Op zaterdag 21 januari zullen de klokken weer geluid worden om hier aandacht aan te schenken. In Arnhem worden de Kerkbalans folders in de week voordat de klokken luiden rondgebracht. De antwoordenvelop wordt  in de week daarop weer opgehaald. De reden daarvoor is dat wij anders in de maand februari geen geld kunnen innen.

Wat doen we met het geld van Kerkbalans?

Onze kerk gaat met de tijd mee. Wijkgemeenten zijn samengegaan of werken aan een samengaan in 2017. Daardoor komt het organiseren van activiteiten niet meer op een kleine groep neer. In enkele wijken zijn of worden jeugdgroepen samengevoegd en doet men de catechese samen.Een drietal kerkelijk werkers is voor een bepaalde  tijd aangesteld om in de wijk van de Opstandingskerk en Diaconessenkerk werk onder de jeugd of presentie kerk en buurt te organiseren.

Veranderingen brengen ook mee dat wij niet zelf alle kennis in huis hebben om die veranderingen gestalte te geven. Daarom hebben wij, tijdelijk, twee mensen van buitenaf moeten inschakelen. Zij ondersteunen de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden of hebben de opdracht om de communicatie binnen onze kerkelijke gemeente te moderniseren.

Het Stadspastoraat (onder de nieuwe naam De D3rde Verdieping) wordt sinds 2016 voor het grootste deel gefinancierd door onze kerkelijke gemeente en heeft een plaats gekregen midden in de stad in Rozet. Ook de Haarhuislezingen die nu Zin op Zondag heten, worden daar gehouden. Daar ontmoeten we jong en oud, mensen die zoekend zijn, mensen met vragen.

In de Schuytgraaf wordt gewerkt aan gemeenteopbouw via de Pioniersplek Spirit.

Uw hulp is hard nodig

Uw kerkrentmeesters doen er alles aan om dit alles financieel mogelijk te maken. Het dreigende grote tekort aan inkomsten hebben we de afgelopen jaren kunnen verminderen door de stofkam door de uitgaven te halen. Maar door het aantrekken van drie kerkelijk werkers, twee deskundigen, het financieren van het Stadspastoraat en de Pioniersplek, zijn de kosten toch weer hoger dan verwacht.

Voor 2017 hopen we dat we met uw steun kerk kunnen zijn in deze stad. Daarom doen we een beroep op u: Geeft u alstublieft naar vermogen aan dit belangrijke werk. Dat kan met een bedrag per maand of per jaar. Maar u kunt ook eens denken aan een schenkingsakte. Waarin u over een  minimum aantal van vijf jaren een vast bedrag aan de kerk schenkt. Dat bedrag kunt u zonder meer van uw belasting aangifte aftrekken. Wij geven daarover graag meer informatie! De medewerkers op het kerkelijk bureau kunnen u daar alles over vertellen.

Het College van Kerkrentmeesters zegt u alvast:  Hartelijk dank voor uw bijdrage!