Alle klokken van onze kerken in Arnhem, maar ook die van de RK-kerk en Oudkatholieke kerk luidden zaterdag 21 januari om 13.00 uur de actie Kerkbalans 2017 in. Vanaf grote afstand (de klokken hebben een bereik van 5 km) kregen wij bericht van onze kerkleden dat ze de kerkklokken hebben gehoord. Dat vonden ze prachtig !

Sophia Liebeton (10) en Anneke van der Griend, onze Eusebiusbewaarster, lieten de klokken van de Eusebiuskerk volop luiden in aanwezigheid van afgevaardigden van de diverse kerken. Onder het luiden werden de bezoekers verrast op glühwein.

Het thema van de actie is dit jaar: Mijn kerk verbindt. De actie Kerkbalans loopt van 21 januari tot 5 februari.

De actie Kerkbalans is een actie van de gezamenlijke kerken en bestaat al sinds 1973. Door de krachten van alle kerken te bundelen hoopt men landelijk meer aandacht en publiciteit te krijgen. Nieuw in Arnhem is dat we ook een tekstkar hebben geplaatst naast de Eusebiuskerk,  waarop het publiek nog eens herinnerd wordt aan deze actie.

Al onze leden hebben inmiddels een verzoek gehad om ook dit jaar weer mee te doen aan actie balans. Wij hopen een goede opbrengst, opdat wij ons werk kunnen voortzetten in Arnhem.

College van Kerkrentmeesters PGA  

Meer foto’s bekijken van dit evenement? Bekijk dan dit digitale fotoboek van Henny Kalisvaart, de fotograaf.

170121klokkenluiden 121-web