Gaat u het verschil maken?

,

Waarom zou je nog geld geven aan een goed doel? Er is toch zoveel nood in de wereld dat het soms zo nutteloos voelt. Ondanks dat het hopeloos lijkt, willen wij u op het hart drukken dat het écht zin heeft om te geven.

Wij van de diaconie in Arnhem helpen mensen in het buiteland als de buurvrouw bij u om de hoek. Het zijn mensen die (ineens) in een moeilijke situatie verzeild zijn geraakt. Iemand die bijvoorbeeld ontslagen is, zijn huur niet meer kan betalen (omdat er beslag is gelegd op zijn uitkering) en met drie jonge kinderen thuis zit. Voor deze kinderen heeft de diaconie bijvoorbeeld het project ‘Rugzakjes met cadeaus’ in het leven geroepen.

Het diaconale werk wordt vooral door de diakenen van de verschillende wijkkerken verricht. Diakenen zijn de mensen die aanwezig willen zijn om mensen te steunen. Zij hebben de taak om de kerkdeuren naar buiten open te gooien en te zien waar nood in de buurt, de stad of in de wereld is. Voor dit werk is uw geld daarom heel hard nodig. U kunt ervan op aan dat uw bijdrage ertoe doet!

Kerkleden van de PGA ontvangen binnenkort een brief met het verzoek voor een financiële bijdrage. Wie geen lid is, maar wel zijn of haar steentje wil bijdragen, kan voor meer informatie terecht op onze website.