Lutherreis naar Duitse Gera

Benieuwd waarom het Lutheranisme in de 16e en 17e eeuw in Nederland geen vaste voet aan de grond kreeg? Of wat het Lutheranisme Nederland vandaag de dag te zeggen heeft?  Geef je dan op voor een bezoek aan het Duitse Gera! Deze reis staat in het teken van Maarten Luther en 500 jaar Reformatie.

De reis gaat uit van de werkgroep STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) en onderhoudt namens de Raad van Kerken in Arnhem al jaren contact met de Raad van Christelijke Kerken in Gera.

De deelnemers van zowel Duitse als Nederlandse kant zijn een mix van gemeenteleden en predikanten. We overnachten bij gastgezinnen van gemeenteleden in Gera. We vertrekken zaterdagochtend 28/10 vroeg naar Gera en gaan dinsdagmiddag 31/10 en/of woensdag 1/11 weer terug naar Arnhem.

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 28/10.
17.00 uur ontvangst kerkelijk centrum EK Gera in de Thalstrasse.
19.00 uur inleiding thema: korte voordrachten met gesprek over reformatie in resp. Thüringen en Nederland. De Nederlandse bijdrage gaat over de invloed van het Lutheranisme op de liturgie en het liedboek.

Zondag 29/10.
10.00 uur kerkdienst Johanniskirche geleid door Probst Dieter Kamm in aanwezigheid van dr. Viola Hahn, Oberbürgermeisterin Gera.
Middag: vrij te besteden of theater opvoering Luther in Salvatorkirche en een Reformatieconcert om 17.00 uur in St. Trinitatis.

Maandag 30/10.
10.00 uur ontvangst op het stadhuis, ontmoeting met Oberbürger-meisterin dr. Viola Hahn. Middag: huidige situatie reformatie en interkerkelijke situatie Thüringen; avond: idem Nederland met voordrachten van ons over ‘Waarom kreeg het Lutheranisme geen vaste voet aan de grond in Nederland in de 16de en 17de eeuw?’ en ‘Het Lutheranisme in Nederland vandaag de dag’.

Dinsdag 31/10.
10.00 uur Reformationsgottesdienst Salvatorkirche m.m.v. enkele Nederlandse deelnemers en 13.00 uur Openluchtdienst bij Lutherkruis. De deelnemers van zowel Duitse als Nederlandse kant zijn een mix van gemeenteleden en predikanten. We overnachten bij gastgezinnen van gemeenteleden in Gera.

In verband met de organisatie van het programma in Gera de reis en de overnachtingen bij de Duitse gastgezinnen graag uiterlijk 4 september aanmelden bij:
Klaas van der Hoek (secretaris STIOC), 026 – 442 1616 of kvdhoek@telfort.nl

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ida Eldering, voorzitter STIOC: ida.eldering@gmail.com en Klaas van der Hoek, kvdhoek@telfort.nl.