Arnhemmers doen er toe

De Diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met een gift, groot en klein, kunnen wij het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL78FVLB0255387522 t.n.v. College van Diakenen onder vermelding van ‘Arnhemmers doen er toe’.

Heeft u vragen? Mail: info@diaconiearnhem.nl of bel naar 026 351 22 01.