6 bijeenkomsten over verlies en verdergaan

Hoe ga je om met rouw en verlies? Voor nabestaanden die iemand hebben verloren zijn er zes bijeenkomsten over dit onderwerp. De eerste is op 2 oktober. 
De bijeenkomsten worden georganiseerd de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem), de Sint Eusebiusparochie en de Protestantse Gemeente Arnhem . Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer.

Het eerste kwartier is informeel, bedoeld om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Daarna is er een gesprek over het thema. De morgen wordt afgesloten met een rondvraag en een vooruitblik op de volgende keer.

Programma:

  • 2 oktober 2017: Kennismaken
  • 6 november: Het rouwproces
  • 4 december: Mensen om je heen
  • 8 januari 2018: Wat geeft mij steun?
  • 5 februari: Incompleet en hoe nu verder?
  • 5 maart: Verbondenheid blijf
  • 7 mei: Terugkombijeenkomst

Wanneer: maandagmorgen, van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
Waar: Emmaüskapel, St. Gangulphuspein 5, 6832 AT Arnhem.
Wie: mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging.
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.
Aanmelding:  Graag zo spoedig mogelijk telefonisch bij één van onderstaande personen:

  • Anita Coenraads: pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911
  • Hubertien Oostdijk: predikant Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Zuid, 026-3237577
  • Thea Beekman: SWOA, 06-11781077