Start gespreksgroep over boek Peter Rollins

Op 3 oktober start een nieuwe gespreksgroep met als insteek: maken we werk van wat we horen en geloven?

Centraal staat het boek van Peter Rollins, een Iers theoloog en filosoof. Hij schreef ‘De orthodoxe ketter’, een boekje met onmogelijke verhalen (hij noemt het zelf ‘parabels’).
Het boek is geïnspireerd op bijbelverhalen, maar geeft daar wel een heel andere draai aan en dwingt ons zo om goed over de uitleg van die verhalen na te denken.

Er zijn inmiddels belangstellenden waarmee 4 data zijn afgesproken:

Dinsdagavond 3-10, 17-10, 28-11, om 20.00 uur
Woensdagmiddag 8-11 om 14.00 uur

U kunt zich melden bij ondergetekende. Afhankelijk van wie er deelnemen, wordt er een locatie vastgesteld.

Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl