Engelse viering ‘Lessons and Carols’ in Walburgiskerk

Geen concert, maar een echte Engelse ceremonie met koor- en samenzang. Als voorbereiding op het kerstfeest wordt op 16 december de Service of Nine Lessons and Carols gehouden. Deze viering gaat uit van de Anglicaanse parochie en tal van andere Arnhemse geloofsgemeenschappen.

Voorheen vond de dienst plaats in de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat, maar dit jaar is dat in de Walburgiskerk (St. Walburgisplein 1). Aanvang: 19.00 uur.