In gesprek over veranderend geloof

,

De gesprekskring rond De orthodoxe ketter van Peter Rollins smaakte naar meer. Daarom een vervolg, nu met het boek God is niet te vangen van Jan Ofringa en Evert van Baren. Daarin bespreken 14 PKN-gemeenteleden uit Kesteren hun geloof met hun predikant en de voorzitter van de kerkenraad. Zij vertellen openhartig wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor in de plaats kwam. Ds. Jan Ofringa (oud-voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geven van wat er leeft  aan geloof én ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. NB: ook wie nog niet aan de kring deelnam, is natuurlijk van harte welkom!

Elsje Pot, stadspredikant, en Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde

Aanmelden kan via info@d3rdeverdieping.nl

data di 23-01 | 20-02 | 20-03 | 17-04 | 15-05 | 12-06
tijd 14:15-16:00
plaats Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505