Afscheid van ds. Klaas Touwen op 21 januari

,

Na ruim dertien jaar het ambt van luthers predikant te hebben gedragen, neemt Ds. Klaas Touwen afscheid van de Lutherse gemeente en van stad en ommeland. Hij heeft een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente Deil en Enspijk. Ds. Touwen neemt afscheid in een oecumenische viering op zondag 21 januari 2018, de Zondag van Gebed voor de Eenheid van Kerken en Christenen.

Bidden voor eenheid
Sinds 1908 komen christenen van diverse tradities wereldwijd samen om te bidden voor de eenheid die Christus ons als gave en opgave gegeven heeft: ‘opdat zij allen één zijn’. Deze zondag is dit jaar voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit het Caraïbisch gebied. Zij leggen de Bijbel open bij de uittocht uit de slavernij van Egypte. In deze keuze klinkt een geschiedenis door van vijfhonderd jaar kolonialisme, slavernij, exploitatie, armoede en aantasting van de menselijke waardigheid. Waar aan de slavernij een einde wordt gesteld, is dat niet minder dan de hand van God.

Voorgangers
Voorgangers in deze dienst zijn: Joke Kolkman, oud-katholiek pastoor, Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdiepings, Martine Koops, anglicaans, Clem Follender, rooms-katholieke Eusebiusgroep en ds. Klaas Touwen.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Bachensemble Arnhem onder leiding van Thea Endedijk. Zangers die willen aanschuiven kunnen zich bij haar aanmeldenthea.endedijk@gmail.com. De repetitie is op donderdagavond 18 januari om 19.45 uur.

Plaats: Diaconessenkerk (hoek Izaäk Evertslaan en Van Nispenstraat). De dienst begint om tien uur, met aansluitend een afscheidsreceptie voor ds. Klaas Touwen.