Afscheidsviering Anja Vogelzang 18 maart

, ,

De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor het afscheid van ds. Anja Vogelzang op zondag 18 maart 2018. De viering, waarin ds. Anja Vogelzang zelf voor zal gaan, begint om 10.15 uur en vindt plaats in de Eusebiuskerk.

Ds. Hubertien Oostdijk-van Andel zal de ‘woorden bij beëindiging van dienstwerk’ uitspreken. Jack Blok zal het orgel bespelen en ook een ensemble van 3 hoornisten zal medewerking verlenen aan deze dienst. Anja is ruim 8 jaar als predikant verbonden geweest aan de Protestantse Gemeente te Arnhem. In die periode is ze eerst wijkpredikant geweest in wijkgemeente Elden-De Kandelaar. De laatste 3 jaar is zij actief geweest als stadspredikant, met name voor missionair werk en vorming en toerusting. Anja gaat met ingang van 1 april met vervroegd emeritaat en neemt op 18 maart afscheid als predikant van de PGA. Wij nodigen u van harte uit om de afscheidsdienst bij te wonen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Anja persoonlijk de hand te schudden.