Vieringen in aanloop naar Pasen

Komende week is het de Goede Week (dat zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd). In aanloop naar Pasen houdt de PGA verschillende vieringen. Hier vindt u een overzicht van die vieringen.

Arnhem-Noord

De vieringen van de hele wijkgemeente Arnhem-Noord worden gehouden in de Diaconessenkerk, aangezien er deze week geen vieringen in de Opstandingskerk en
Bethlehemkerk zijn (met uitzondering van Paasmorgen 1 april). 

Maandag, dinsdag en woensdag 26-27-28 maart: korte vesper 
Elke avond is er een korte vesper in de Fliednerzaal, aanvang 19.30 uur.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: Avondmaalsviering
Om 19.30 uur is er een viering in de kerkzaal waarin we samen – in navolging van
Jezus en zijn leerlingen – het Avondmaal vieren.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: viering met liederen over lijdensevangelie 
In deze viering (19.30 uur, kerkzaal) horen en zingen we het lijdensevangelie
volgens Johannes. De cantorij verleent medewerking.

Zaterdag 31 maart, Paaswake: Paaswake met kindernevendienst
Deze viering is net als vorig jaar voorbereid met de kindernevendienst. We vieren aan het begin van de avond (als volgens bijbels begrip de nieuwe dag begint) het begin van het Paasfeest. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we geven het licht aan elkaar door. De viering is om 19.00 uur zodat ook de jongere kinderen erbij aanwezig kunnen zijn.

Zondag 1 april, Paasmorgen: Paasviering
Deze dag zijn er diensten in de drie kerken van Noord (Bethlehemkerk, Opstandingskerk en de Diaconessenkerk). In alle kerken begint de dienst om 10.00 uur

Arnhem-Zuid

De vieringen zijn in De Kandelaar en in de Salvatorkerk. 

Zondag 25 maart, Palmzondag: dienst in Salvatorkerk en Kandelaar
Op zondag 25 maart is er zowel dienst in De Kandelaar als de Salvatorkerk. In De Kandelaar is er ook tienerkerk.

Maandag 26 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk. Taco Bos gaat voor.

Dinsdag 27 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk. Henk Wunderink gaat voor.

Woensdag 28 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk met Paul van Lunteren.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: Avondsmaalviering
Om 19.30 uur is er een dienst in de Salvatorkerk. We vieren dan het Heilig Avondmaal.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: dienst in Salvatorkerk 
Om 19.30 uur is er een dienst in de Salvatorkerk. De cantorij werkt hieraan mee.

Zaterdag 31 maart, Paaswake: Paaswake in Salvatorkerk 
De Paaswake op zaterdag 31 maart is om 21.00 uur in
de Salvatorkerk.

Zondag 1 april, Paasmorgen: Paasviering in De Kandelaar 
De Paasmorgendienst op zondag 1 april is in De Kandelaar. De cantorij werkt hieraan mee.