PGA en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

,

Zoals u waarschijnlijk wel heeft gelezen moet iedere organisatie in Nederland zich vanaf 25 mei 2018  houden aan een nieuwe aangescherpte privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de Protestantse Gemeente Arnhem heeft met deze regels te maken.

De AVG gaat over het verwerken van gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon. Denk aan namen, (mail)adressen, foto’s etc.Het is belangrijk om ons aan deze wetgeving te houden, om te beginnen in het belang van U, onze gemeenteleden. Bovendien kunnen organisaties, die de regels niet nakomen, forse boetes krijgen. En dat risico willen we niet lopen.

Het is daarom belangrijk dat we niet alleen op papier onze zaken op orde hebben, maar ook dat we met elkaar alert zijn en elkaar stimuleren om voorzichtig met privacy-gevoelige zaken om te gaan. Dat geldt voor ambtsdragers, maar ook voor ‘gewone’ gemeenteleden.

Wat betekent dit concreet voor gemeenteleden en ambtsdragers? Om te beginnen dat we bijzonder voorzichtig moeten zijn met het publiekelijk noemen van namen van gemeenteleden in combinatie met adresgegevens (bijvoorbeeld tijdens kerkdiensten,  in de nieuwsbrief of in het kerkblad). Als de straatnaam van een ziek gemeentelid al in een kerkdienst genoemd zou moeten worden (meestal weten we wel om wie het gaat) laat dan in elk geval het huisnummer weg. In Kerkperspectief en nieuwsbrieven is het verstandig om maar geen adressen te vermelden, tenzij het gaat om een tehuis of ziekenhuis waar iemand tijdelijk is opgenomen. Een ander voorbeeld is het plaatsen van herkenbare foto’s van gemeenteleden in Kerkperspectief of folders van de kerk. Daar moet nu altijd voorafgaand toestemming voor gevraagd worden aan dit gemeentelid.

Op de website van de PGA kunt u de privacyverklaring van onze kerk vinden (zie pgarnhem.nl/privacy). De verklaring is gebaseerd op het model van de Protestantse Kerk Nederland. Die is nu voorlopig zo opgesteld. In de AK van 18 juni a.s. wordt de definitieve tekst vastgesteld. Als u suggesties heeft laat dat dan vooral weten! Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de scriba van de PGA. U kunt dan mailen naar lyska.pga [at] gmail.com.

Dick van Dijk, voorzitter AK