Verlangen naar Vrijheid

, ,

Expositie op zondag 10 juni in de Salvatorkerk

Een bijzondere tentoonstelling van tekeningen en schilderijen, gemaakt door vluchtelingen en medelanders uit Syrie en Turkije. Onder de titel ‘Verlangen naar Vrijheid’ geven zij uiting aan ingrijpende ervaringen, maar ook verlangen en hoop.

Aan de expositie gaat een kerkdienst vooraf (aanvang: 10 uur), waarin enkele makers iets zullen vertellen over hun kunstwerken. Aansluitend is de tentoonstelling te bezoeken van 11-12.30 uur en ’s avonds van 19.30-21.30 uur. Omdat 10 juni valt in de maand Ramadan, zijn bezoekers ook uitgenodigd om deel te nemen aan een iftarmaaltijd, die begint om 21.30 uur.

Opgave is gewenst, graag via jpeijgenraam@kpnmail.nl

Salvatorkerk, Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem

(Winkelcentrum de Drieslag, naast de Albert Heijn)

Voor meer informatie: Pierre Eijgenraam, 026-3519531