Jan Kuiper: ‘Vernieuwing is een creatieve opdracht voor ons allemaal’

, ,

Om ook voor nieuwe generaties van betekenis te kunnen zijn, wil de Protestantse Gemeente Arnhem blijven vernieuwen. Daarom is Het Inspiratiefonds een paar jaar geleden in het leven geroepen. Dit fonds financiert nieuwe projecten die de verbinding tussen kerk en samenleving stimuleren.

Blijven vernieuwen is iets wat Jan Kuiper, één van de commissieleden van Het Inspiratiefonds, erg belangrijk vindt. “Vernieuwing is misschien wel een creatieve opdracht voor ons allemaal. Voor mij persoonlijk was de figuur Jezus daar een lichtend voorbeeld in. Volgens mij was Hij een enorm creatief man die bij nieuwe uitdagingen steeds weer door had hoe Hij tot de kern moest komen en dat op een bijzondere manier op Zijn vrienden overbracht. Op zo’n manier dat we het er nu nog over hebben.”

Iedereen die verbonden is aan de PGA, kan een aanvraag indienen bij Het Inspiratiefonds. Voorstellen tot € 2.000,- worden  door de commissie van Het Inspiratiefonds beoordeeld. Ideeën boven dit bedrag gaan ook nog langs de Algemene Kerkenraad.

Inspiratietafel
Jan: “Mensen met nieuwe plannen nodigen we graag uit aan de ‘Inspiratietafel’. Door een persoonlijke ontmoeting en een inspirerend gesprek hopen we te ontdekken waar het enthousiasme en de energie zit. Concrete mogelijkheden dienen zich aan het eind van zo’n gesprek vaak aan. We kunnen dan met elkaar besluiten of adviseren wat een eventuele volgende stap kan zijn. Vernieuwende initiatieven voor de PGA willen we faciliteren en moedigen we graag aan.”

Kerk en buurt
Voorbeelden van projecten die dankzij Het Inspiratiefonds tot stand zijn gekomen, zijn: ‘De 12 verspieders’, ‘Het Monnik Mysterie’, ‘Dochters van Maria’, ‘De Buurtbank’ en ‘Kerk en buurt’. Bij dat laatste project licht Jan toe: “Kerk en buurt was een project in de voormalige wijken Diaconessenkerk, Opstandingskerk en Bethlehemkerk in Arnhem Noord. Dit project was erop gericht verbindingen te leggen tussen de kerkgemeente en de wijk.”

Ontmoeten
Hij vervolgt: “De ‘ieder voor zich-periode’ is volgens mij een beetje voorbij. De trend is steeds meer dat mensen zoeken naar nieuwe sociale verbanden in hun eigen leefomgeving. De start van het project Kerk en buurt project sloot daarop aan. Vanuit de diaconie bekeken vind ik het interessant om te zien welke betekenis een kerkgemeente kan hebben voor de mensen in je omgeving dicht bij huis. Dat gaat volgens mij dan niet om evangeliseren, maar om de ander ontmoeten, leren kennen, elkaar inspireren en om in te kunnen spelen op wat er maatschappelijk nodig is.”

Opdracht
Jan moedigt iedereen aan met nieuwe ideeën te komen en die in te dienen bij Het Inspiratiefonds. “Als je gefrustreerd bent over iets, je mist iets of je voelt onrust, dan is het je opdracht om daar iets mee te doen. Er is geen enkele reden om te wachten. Een mooie uitspraak van Loesje is hierbij: Wacht niet op jezelf, knal eruit’.

——

Naast nieuwe ideeën is Het Inspiratiefonds ook op zoek naar nieuwe commissieleden voor Het Inspiratiefonds. De huidige commissieleden Albert Hoekerswever en Hans Noordeman leggen hun functie één dezer maanden neer. Jan is in de zomer gestopt als ambtsdrager. Daarom is er ook een andere ambtsdrager nodig die de commissie komt versterken. Kent of bent u iemand die commissielid wil worden van Het Inspiratiefonds? Mail dan naar: inspiratiefonds@pgarnhem.nl