Kent u de Happinez? Dit blad biedt ‘inspiratie voor een bewust leven’. Oprichtster Inez van Oord trok de hele wereld over op zoek naar zin, zij zocht overal behalve in de Bijbel. Achteraf verwondert zij zich hierover. Dit leidde tot een hernieuwde kennismaking met de bijbel uit haar jeugd. Met haar broer Jos, een theoloog, heeft zij hierover een boek geschreven: Rebible. Zij leest de bijbelverhalen tegen de achtergrond van wat zij aan spiritualiteit is tegengekomen. Het werpt vaak een verrassend licht op de bekende verhalen. Lijkt het je leuk om hierover in gesprek te gaan? Dat kan.

plaats: Salvatorkerk, Salvatorplein 274

start: wo 17-10, daarna elke 3de woensdag van de maand (t/m juni)

tijd: 20:00-22:00

Begeleiding: Elsje Pot, stadspredikant, en Pierre Eijgenraam, predikant Arnhem-Zuid.
aanmelden via jpeijgenraam@kpnmail.nl of elsje.pot@pgarnhem.nl

We gaan er vanuit dat je het boek zelf aanschaft en leest.

 

Hieronder geeft Pierre Eijgenraam een mooi inkijkje in het boek:

Ieder van ons is net zo’n verhaal…

Herontdekking van vergeten (Bijbel)verhalen

 

Kent u de ‘Happinez’? Happinez is, volgens de eigen website, ‘het grootste mindstyle magazine voor wie geïnteresseerd is in zingeving en verdieping in combinatie met een pure, stijlvolle manier van leven’.

Elk nummer is een soort ‘mini-retraite’ voor jezelf met artikelen over meditatie, persoonlijke groei, yoga, psychologie, spiritualiteit; kortom over geluk. Daar­­mee is ook de titel verklaard, op de aparte spelling na. Het blad is opgericht door Inez van Oord: HappInez!

 

Ik weet niet of Kerkperspectief en Happinez veel lezers gemeenschappelijk hebben. De twee werelden lijken op het eerste gezicht nogal ver uit elkaar te liggen. Maar niets is minder waar! Inez groeide op in een gelovig protestants gezin en haar broer Jos is predikant. Tegen deze achtergrond ontstond het boek ‘Rebible’[1]waarin Inez –in gesprek met haar broer Jos- op zoek gaat naar de betekenis van deze ‘vergeten verhalen’.

 

Zelf vertelt ze: ‘Met mijn bijna kinderlijke vragenlijstje: ‘wie, wat, waar en waarom?’ ging ik op zoek naar een andere kijk op de Bijbel. Wie zoekt,  die vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Een klassieker uit de Bijbel die velen zich zullen herinneren. Waarschijnlijk wordt hier iets anders bedoeld, maar in den beginnen klopte ik op de deur van mijn broer Jos, theoloog en een professional als het gaat om Bijbelverhalen vertellen en opnieuw uitleggen. Bij Jos vergeet je dat je naar een preek zit te luisterren. Jos vertelt verhalen. Met de Bijbel als zijn belangrijkste bron van inspiratie. Met hem heb ik de tocht langs de verhalen gemaakt, letterlijk en figuurlijk. We gingen naar de Sinaï, zochten sporen van Mozes, we gingen naar Rome om ondergronds de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken. Wat we ook deden, reizend, onderweg of achter de laptop, altijd waren we met elkaar in gesprek, zoekend naar een betekenis, een bedoeling die we nu weer kunnen begrijpen…

Zo  ging de Bijbel weer open. De keuze van de verhalen is niet perse evenwichtig, maar puur gebaseerd op wat ik mij herinner: de plaatjes in de lagere-schoolklas, de beelden in mijn hoofd. Wat hebben we nu nog aan die verhalen uit onze jeugd. Ik heb er toen niets van begrepen. Tot  nu,  tot dit boek. Lees maar’.

 

Wat zijn de verhalen die in haar boek besproken worden? Een heel aantal klassiekers komt voorbij. Om er een paar te noemen: De schepping, het verhaal van de slang (want gaat het hier wel over ‘de zondeval’ of  is dat een latere interpretatie?), Noach, Elia en Job. En uit het Nieuwe Testament: de geboorte van Jezus, de wonderbare visvangst, de overspelige vrouw, Judas, en de kruisiging.

 

Af en toe levert dat stevige gesprekken op tussen Inez en haar broer. Bijvoorbeeld over Noach. ‘Wat vertel jij in de kerk als je dit verhaal behandelt?’

Jos legt uit dat  het verhaal gaat over opnieuw beginnen en dat de naam Noach ‘troost’ betekent. Inez: ’God troost mensen, zeg je. Ik krijg daar nu even de kriebels van. Want tegelijkertijd zeg je ook: een god die mensen laat verdrinken, of kinderen laat sterven.. die ken ik niet. Maar de God uit het verhaal van Noach gebruik je wel in je verhalen, in je preken.

Zoals mijn Joodse  vriendin zegt: Ze maak je van een drol nog een gebakje!’

 

Maar even later constateert ze: ‘Ik moet die verhalen niet zo letterlijk nemen. Het zijn oude verhalen en dus moet je goed spitten om bij de essentie terecht te komen…’

 

De meeste hoofdstukken eindigen met een ‘Rebible’ waarin Inez het verhaal op haar eigen wijze hervertelt, zodat het voor haar betekenis krijgt. Verwacht hier geen exegetisch verantwoorde interpretaties à la Karel Eijkman of Nico ter Linden. Inez verloochent haar spirituele weg en zienswijze niet en komt soms  met –voor ons- heel onverwachte wendingen die in het Bijbelverhaal niet terug te vinden zijn. Daarmee zet ze de lezer wel aan het denken, en daagt ook uit: wat is jouw verhaal?

 

Over de regenboog uit het Noachverhaal schrijft ze bijvoorbeeld: ‘En de mensen zeiden: wat gaan we straks doen als het water weer zakt? Als de aarde weer als nieuw is. Maar niemand hoefde iets te zeggen of te bedenken. Het antwoord stond al klaar, precies voor hun ogen verrees een regenboog aan de hemel. Als een herinnering aan de golven die de geest had geschapen. Dit was de brug waar iedereen op wachtte want er was niets meer. Geen  kerken, geen tempels, geen regels, geen geloof, het water had alles meegenomen. Leeg was het. Alleen het mysterie was er nog, de uitbundige regenboog als een loopplank van licht. En iedereen begreep het’.

 

Of ik het zelf helemaal begrijp weet ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Wel doet haar verhaal me denken aan Openbaring 21, het hemelse Jeruzalem waar geen  tempel meer is, omdat God zelf de mensen zal verlichten. Dat geeft te denken: zou  de hemel ook hier op aarde al kunnen zijn?

 

Al met al: een boek dat de moeite waard is om te lezen en te overdenken. Je hoeft het niet maar eens te zijn, ik geloof ook niet dat ze daar op uit is. Dat het boek velen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat het werd genomineerd als ‘spiritueel boek van het jaar 2018’.

[1]Rebible, ontdekking van vergeten verhalen; door Inez van Oord, Utrecht/Antwerpen, 2017 ISBN 978 90 215 6632 0