Palestina en Israël

,

Het boek ‘Palestina en Israël’ van Meindert Dijkstra gaat over de geschiedenis voorafgaand aan de staat Israël. De namen Palestina en Israël duiken voor het eerst op in Egyptische inscripties (13de eeuw v.Chr.). Beiden zijn migrantengroepen, op zoek naar een vaste woon- en verblijfplaats in Kanaän, zoals dit land toen heette. Het boek volgt het spoor van de Israëlieten en Palestijnen tot WO I.
Het boek stopt waar de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict begint. Die geschiedenis is meer dan bekend. Minder bekend is dat dit land aan weerszijden van de Jordaan al meer dan 3000 jaar werd doorkruist en bewoond door vele volkeren, overal vandaan, en ook werd bezet door vele grootmachten. Palestijnen delen hun geschiedenis met vele andere volken, onder wie Israëlieten, Judeeërs en hun Joodse nazaten. Het boek leest als een regionale geschiedenis van Palestina en Jordanië. Maar hopelijk helpt het ook beter te begrijpen waarom de nu levende Palestijnen, wat ook hun herkomst is geweest, net als Israëli’s recht hebben op hun eigen land, volk en staat.

28 maart van 19.45 – 21.45 uur in lokaal 3.09 in het Rozet

Inleider: Meindert Dijkstra is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk Nederland. Hij doceerde Oude Testament en Oud-oosterse godsdiensten en culturen aan het Evangelisch Koptische Seminarie te Caïro (1980-’89) en was als universitair docent werkzaam aan de Faculteit Godgeleerdheid te Utrecht in hetzelfde vakgebied (1991-2011).

Aanmelden via https://d3rdeverdieping.nl/cursussen-en-workshops/palestina-en-israel/