Coventry gebed 27 maart

, , ,

Elke vrijdag wordt er om 12.30 uur gebeden om vrede en verzoening. Omdat we daarvoor voorlopig niet meer bij elkaar kunnen komen, plaatsen we hier elke vrijdag de gegevens zodat u thuis mee kunt bidden.

 

Tekst van het COVENTRYGEBED dat door Ton van Gestel uitgesproken zal worden in de Waalse kerk.

De voorganger steekt vrijdag om 12.30 uur de kaars aan in de Waalse Kerk en thuis kan men ook een kaars aansteken en de liturgie lezen.

Inleiding:

Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en onthouding. Dat mogen we deze tijd heel intens beleven.

We leven in een tijd waarin alles in de westerse wereld perfect georganiseerd is, en dat beleven we al zeer lange tijd.

Dat is ooit heel anders geweest. een misoogst kon het hele leven omver gooien, ziektes als de pest die dood en verderf zaaiden, armoede, honger, oorlogen, die dood en verderf zaaiden. Er is zand gekomen in die perfect georganiseerde machinerie.

En dit is nog maar het begin. Afgezien van de wezenlijke vraag hoeveel mensen ernstig ziek zullen worden, komen er ook andere vragen om de hoek kijken.

Hoeveel mensen gaan hun baan verliezen, hoeveel bedrijven vallen om?

Wat voor impact zal de ziekte hebben op landen in Afrika en Zuid-Amerika?

Het geeft mij een gevoel van onzekerheid. Ik merk bij mezelf ook een groeiende behoefte aan gebed, aan Bijbelteksten waar ik herkenning in vind, die me troosten, bemoedigen.

We lezen in psalm 130:

Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Aansteken kaars

 

Openingsgebed

Kom, Heilige Geest, vervul ons hart met licht.

Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

 

We zingen Lied 833:

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij

 

Lezing

Psalm 130

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,

luister naar mijn roep om genade.

Als u de ongerechtigheden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Stilte

 

Litanie van vrede en verzoening

 

Waar in vrede wordt gezaaid,

brengt gerechtigheid haar vruchten voort

voor hen die vrede stichten (Jak. 3: 13-18)

 

De onverschilligheid,

die een muur optrekt

tussen mij en jou,

tussen arm en rijk.

God, vergeef!

 

Het gemak

waarmee

wij de schepping

beschadigen en uitputten.

God, vergeef!

 

Het gebrek aan solidariteit

met gevangenen,

ontheemden en vluchtelingen,

met hen die ziek zijn,

eenzaam of verstoten.

God, vergeef!

 

Het ontbreken

van liefde

voor onszelf en onze naasten

onze moeite met vergeven.

God, vergeef!

 

Wees goed voor elkaar en vol medeleven: vergeef elkaar zoals

God u in Christus vergeven heeft’ (Ef. 4. 32)

 

Eigen voorbeden

 

Zegengebed  

Voor de reis wens ik je,

dat de weg je tegemoet komt,

de wind steeds in je rug is, de zon je gezicht verwarmt

en zachte buien je velden beregenen.