Bericht aan thuiszitters, 13 april

,

Het is wel heel raar: Pasen vieren en thuis moeten blijven! Niet naar de kerk kunnen (of naar de meubelboulevard, naar de Keukenhof of de camping; u mag doorhalen wat niet van toepassing is…)

In Johannes 20: 19 staat dat ook de leerlingen van Jezus op de avond van die eerste dag van de week de deuren hadden afgesloten omdat ze bang waren. Er is niets nieuws onder de zon…

Toch laat Pasen zich niet tegenhouden! Jezus verschijnt door dichte deuren heen, en lied 630 zingt: ‘Het leven brak door aarde en steen! Uit alle wondren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken’.

Als thema hebben we gekozen voor ‘Nieuw leven’.

Met hartelijke groet, Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie

 

Maandag 13 april, door Elsje Pot

‘Gods goedheid is te groot…
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf’. Lied 650

Toen ik zwanger was van ons eerste kind, heb ik lang doorgewerkt. Zo gebeurde het dat ik met een kogelronde buik stond te balanceren op het plankier naast een open graf. Achteraf denk ik dat op dat moment de begrafenisondernemer een schietgebedje heeft gedaan. Ik hecht eraan om zo dicht mogelijk bij het open graf en de overledene te staan, maar met die dikke buik op zo’n wiebelende rand was dat wel een uitdaging.
Terwijl ik daar stond en me concentreerde op de gebruikelijke afscheidswoorden, schoot er door me heen: ‘wat zal de weduwe nu denken?’ Ik voelde me opeens misplaatst bij dat open graf. ‘Zal ze dit als provocatie zien, niet passend in deze omstandigheden?’ Ik viel in voor een zieke collega en ‘de vrouw in het ambt’ was in die gemeente bepaald niet geaccepteerd.
Toen ik afscheid van haar nam na de koffie en de cake, maar het kan ook een gevulde koek zijn geweest, zei de weduwe tegen me: ‘Ik vond het zo troostrijk u daar te zien staan, zo vol van nieuw leven’.

 

Gebed

Heer God, Gij gunt ons het licht van onze ogen.

Gij hebt onze geboorte gewild,

Niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt,

Niet voor de dood,

maar om te leven naar U toe, van ganser harte.

Maar wees dan ook barmhartig

en neem ons bij de hand.

Keer ons ten goede, ten leven,

vandaag en in eeuwigheid

Huub Oosterhuis in ‘Bid om vrede’