Bericht voor thuisblijvers, 17 april

,

Het is wel heel raar: Pasen vieren en thuis moeten blijven! Niet naar de kerk kunnen (of naar de meubelboulevard, naar de Keukenhof of de camping; doorhalen wat niet van toepassing is…)

In Johannes 20: 19 staat dat ook de leerlingen van Jezus op de avond van die eerste dag van de week de deuren hadden afgesloten omdat ze bang waren. Er is niets nieuws onder de zon…

Toch laat Pasen zich niet tegenhouden! Jezus verschijnt door dichte deuren heen, en lied 630 zingt: ‘Het leven brak door aarde en steen! Uit alle wondren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken’.

Thema voor deze week is ‘Nieuw leven’.

Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie

 

Vrijdag 17 april, door Hubertien Oostdijk

Corona of niet: de lente gaat gewoon zijn gang, volop nieuw leven wordt zichtbaar. Er komen weer bladeren aan de bomen, bloemen bloeien, lammetjes dartelen in de wei, de vogels gaan nestelen. Het lijkt wel alsof het mij meer opvalt nog dan andere jaren, misschien wel omdat het wereldje kleiner is geworden, beperkter. Veel thuis, geen bezoek, beperkt naar buiten, o wat heerlijk dat we een tuin hebben…!

We hebben Pasen mogen vieren, een nieuw begin of met de woorden van lied 630 ‘er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wonderen om u heen’.

Het is maar goed dat Corona niets te zeggen heeft over de lente, over het nieuwe begin wat komt, over het Paasfeest dat we hebben mogen vieren…het heeft invloed en macht genoeg, maar gelukkig niet over alles.

Het nieuwe begin is gekomen in Jezus, hij stond op uit de dood en daarom kunnen we volop zingen ‘Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen; bloemen en vogels, -alles roemt Hem als in den beginne’.

Uiteindelijk zullen we Corona achter ons kunnen laten, al zijn we er nog niet…en dan hoop ik dat we niet weer terugvallen in het oude leven met zijn egoïsme, met zijn haast en gevlieg, maar dat deze crisis ons ook aan het denken heeft gezet, dat we op een nieuwe manier verder leven, met open ogen en open oren om al Gods tekens te verstaan.

 

Gebed

Heer God, Gij gunt ons het licht van onze ogen.

Gij hebt onze geboorte gewild,

Niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt,

Niet voor de dood,

maar om te leven naar U toe, van ganser harte.

Maar wees dan ook barmhartig

en neem ons bij de hand.

Keer ons ten goede, ten leven,

vandaag en in eeuwigheid

Huub Oosterhuis in ‘Bid om vrede’