Bericht aan thuisblijvers, 24 april

,

Een nieuw thema: buiten, de tuin in, de paden op, de wegen van deze wereld langs trekken. In april verlaten doorgaans de eerste vakantievierders al het land.

Nu is alles anders: reizen en trekken naar buiten is voorlopig nog niet aan de orde.
Wat is buiten eigenlijk? En wat is binnen? Hier is opnieuw een bericht voor thuisblijvers.

Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie

Vrijdag, door Ad Bogaard

Buiten en binnen

Bijzondere themakeuze! Juist nu ons door de overheid wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven, is ons gevraagd iets te schrijven over ‘buiten’. Ik zocht het woord even op in Van Dale. Wat blijkt? Bij ‘buiten’ wordt verwezen naar een Bijbeltekst, uit de Statenvertaling: die buiten zijn, oordeelt God (I Cor. 5:13). Paulus schrijft aan de gemeente van Korinte: 12 Want wat heb ik ook die buiten zijn, te oordeelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? 13 Maar die buiten zijn, oordeelt God. En doet gij dezen booze uit ulieden weg.

In dit stukje van de brief maant Paulus de gemeenteleden dat ze elkaar aanspreken op hun gedrag, in plaats van zo trots en zelfvoldaan te zijn. Fout is niet dat ze omgaan met ontuchtplegers, geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars. Die zijn er nu eenmaal in de wereld, schrijft Paulus, die kun je moeilijk mijden. Maar dat je binnen de gemeente gewoon blijft omgaan met mensen die zich hieraan schuldig maken, dát is fout. Sterker nog, je moet die mensen verwijderen!
Een vermaning die getuigt van mensenkennis. Enerzijds zegt Paulus dat we ons als gemeente minder druk moeten maken over de mensen buiten. Blijkbaar iets dat we makkelijk doen: zien en zeggen wat er allemaal niet deugt aan de mensen die niet bij ons horen. Laat die maar aan God over, zegt Paulus. Anderzijds maant hij ons om elkaar binnen de gemeente juist wel de maat te nemen. In plaats van als kerk naar buiten te kijken, om dan zelfgenoegzaam vast te stellen hoe slecht de wereld is, kunnen we dus beter naar binnen kijken.

 

Gebed

Maak ons stil van binnen, haal weg de druk, de drang, de onrust –

misschien kunnen we
dan iets van U horen,
een Stem die ons aanroept, toespreekt en troost.

Jurjen Beumer in ‘Op de drempel – Gebeden bij wisselend tij’, Baarn, 1999.