Bericht voor thuisblijvers, 4 mei

,

Al weer het zesde bericht voor thuisblijvers. In een tijd van gedenken en vieren van 75 jaar vrijheid . Deze dagen is het 75 jaar na de bevrijding van Nederland. In Nederlands-Indië moesten ze trouwens nog een paar maanden wachten.

Maar ook een tijd waarin nog niet alles kan: geen grote festivals dit jaar, geen grote vakantieplannen (of misschien wel de plannen, maar of ze werkelijkheid worden is de vraag) en niet samen komen voor kerkdiensten, geen ontmoetingen van gemeentelid en dominee en (bijna) geen overleg over het gemeentewerk. Het mag allemaal niet. Het enige wat kan, gebeurt op afstand.

Is onze vrijheid in het geding? Dat is nog maar de vraag. Toch is er aanleiding genoeg om het thema van ‘vrijheid’ in het middelpunt te zetten van dit bericht aan de thuisblijvers. Onze schrijvers hebben er over nagedacht en geschreven.

 Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie.

Margriet Kok – Vrijheid en verhalen

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.

Over oorlog en vrijheid staan op de site www.vrijheid.nl (nog tot 5 mei online) indrukwekkende verhalen. Nederlanders vertellen daar hun verhaal. Uit elk geboortejaar sinds 5 mei 1945 een verhaal. Zo viert Noah 1 jaar vrijheid, Anthony 25 jaar en Jan 75 jaar.

Volgens Anthony weet je alleen wat vrijheid is als deze je ontnomen wordt. Zijn grootouders zullen nooit meer echt vrij zijn.

Ze verloren familieleden en raken de angst en trauma’s die ze in de oorlog hebben opgelopen nooit meer kwijt.

Weliswaar zijn ze nu vrij om te doen en te laten wat ze willen, maar ze leven in een mentale kooi waar ze niet meer uit kunnen.

Prinses Mabel schrijft over vrijheid:

Het in stand houden van onze vrijheid vergt dat we oog hebben voor onze medemens – ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Want hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is? Ware vrijheid verbindt.

Maar waar ik het meest van overtuigd ben, is dat vrijheid niet gebouwd wordt op grote mooie woorden, maar tot stand komt door kleine concrete daden. Daden in ons eigen huis, onze eigen levens. Daden om conflicten – groot of klein – te voorkomen. Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten dat hij of zij telt – net als jijzelf.

Die daden – groot en klein – vormen de basis voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. Verhalen die ons verbinden.

Kom vanavond met verhalen

Hoe de oorlog is verdwenen,

En herhaal ze honderd malen:

Alle malen zal ik wenen.*

 

Mooier kan ik het niet verwoorden.

 

*Voor de volledige tekst zie: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2020

 

Vrijheid

Wat is nou vrijheid?

een land zonder oorlog,

een land zonder regels en beperkingen,

een land zonder keuzestress en sociaal wenselijke antwoorden?

 

Of is vrijheid

de zekerheid van je bestaan

de aanvaarding van je grenzen en beperkingen

het vertrouwen dat het goede je gegeven wordt – wat het ook is?

 

Arjen Hiemstra