Bericht voor thuisblijvers

,

Nog een klein staartje Pinksteren, deze week: Tweede Pinksterdag. De Geest vandaar het thema: “Kracht”.

Vrijdag 5 juni – Pierre Eijgenraam

Een van mijn zonen heeft, alweer een paar jaar geleden, meegedaan aan een ‘rots-en-water’ -training. ‘Rots’ staat voor kracht, vasthoudendheid, opkomen voor jezelf, je niet in een hoekje laten drukken. ‘Water’ staat voor mee kunnen gaan in de beweging van een ander, begrip te tonen, je inleven in wat een ander wil.

‘Wat denken jullie dat beter is?’, vroeg de trainer. ‘Water!’ vonden de meeste kinderen. ‘Rots’ vonden enkele anderen. Maar het juiste antwoord was: allebei! Soms is het goed om op te komen voor jezelf en niet toe te

geven, en soms is het goed om met een ander mee te gaan, en hem of haar iets te gunnen.
Op de laatste bijeenkomst leerden de kinderen, als proeve van bekwaamheid, om met de blote hand een plankje doormidden te slaan. Op dat plankje hadden ze eerst iets opgeschreven wat ze moeilijk vonden. Maar hoe sla je nu dat plankje doormidden zonder je hand zeer te doen? Antwoord: door niet aan het plankje te denken, maar door je kracht van binnen te laten te komen, ergens bij je navel. Want de ware kracht zit van binnen. En om dat niet te vergeten mocht ieder zijn plankje mee naar huis nemen.

En nu ben ik benieuwd: vindt u dat dit verhaal iets met geloof te maken heeft? Ik zou het fijn vinden als u uw gedachten daarover met mij wilt delen: jpeijgenraam@kpnmail.nl of 026-3519531.
Wie weet wordt dat dan nog eens een preek, of een artikel in het kerkblad.

 

Gebed

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht uit elkander drijven.

Zijn wij in U een, samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,

dat wij die als zaad dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,

totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

 

tekst: Dieter Trautwein – ‘Komm, Herr, segne uns’ Liedboek 418