Bericht voor thuisblijvers

Dinsdag, 4 augustus – Monique Maan

‘Op bergen en in dalen, en overal is God.’ Ik herinner me dat mijn oma dit lied weleens zong (en dat zal dan wel onder de afwas geweest zijn). Ik ken alleen die eerste regel, de rest van het lied is kennelijk niet blijven hangen….
Dat tweede deel van de eerste zin, over God die overal is, doet me denken aan de preek van collega Hubertien Oostdijk, voor zondag 21 juni. In die dienst lazen we psalm 84 en verzen uit Matteus 10, over de mus die niet valt zonder dat de Vader er weet van heeft. Psalm 84 is een pelgrimslied. Een reis door bergen en dalen, een reis vol gevaren en uitdagingen, een reis als het leven zelf. Maar de pelgrim vertrouwt erop dat God erbij is op deze reis. En daar ligt ook de link naar de verzen uit Matteus 10. Vaak is die tekst uitgelegd als ‘Alles wat gebeurt, gebeurt omdat God dat wil’. De Nieuwe Bijbelvertaling geeft ook aanleiding tot deze gedachte. Het blijft jammer dat er niet voor gekozen is om de vertaling van het NBG uit 1951 aan te houden: ‘Niet één (van die mussen) zal ter aarde vallen zonder uw Vader’. Het is een wereld van verschil: ‘zonder de wil van je Vader’ of ‘zonder je Vader’. Het is het verschil tussen het veroorzaken of betrokken zijn bij / weet hebben van.

Hubertien had er een mooi preek over – vast nog na te luisteren via kerkomroep.nl. Om moed uit te putten op bergen en in dalen.