Bericht voor thuisblijvers

Zondag, 9 augustus – Arjen Hiemstra

Een man die de bergen en de dalen goed kende was de profeet Elia. Hij kwam op de Karmel, hij kwam op de Horeb en hij verbleef in het dal bij de beek Kerit. Maar niet alleen de hoge en lage plaatsen kende hij, ook in zijn leven was er het nodige aan bergen en dalen.

Nadat hij op de berg Karmel zijn grote succes had behaald en koning Achab overtuigd had welke God de beste was, de God van Israël of de Baäl, moet hij vluchten voor koningin Izebel die hem wil vermoorden. En nu hij zo in de knel zit, wil hij ook maar liever sterven. Het verhaal staat in 1 Koningen 19.

De Amerikaans-Duitse schilderes Janet Brooks-Gerlof maakt van deze geschiedenis een serie schilderijen voor de abdijkerk van Kornelimünster in Duitsland. Het zijn hele herkenbare mensfiguren geworden. Figuren die emoties laten zien die wij mensen kennen. De vertwijfeling van Elia wordt geschilderd, maar ook zijn bemoediging en zijn luisterende houding waarna hij zich uiteindelijk toevertrouwt aan Gods weg.

Op de bergen en dalen van het bestaan maak je de emoties van Elia mee. Soms raak je vertwijfeld door wat je hebt meegemaakt. Maar soms ook kun je plotseling opgetild worden en kun je weer even verder. Op andere momenten kun je werkelijk luisteren naar wat er tot jou gezegd wordt en ga je daar ook iets mee doen. Een nieuwe weg inslaan. De berg overwinnen, het diepe dal doorkruisten. Op zulke momenten is het alsof God dichtbij staat.