Bericht voor thuisblijvers, 20 augustus

Hubertien Oostdijk

Op het moment dat ik dit schrijf beleven we in Nederland een langdurige hittegolf. Het is heet en nog eens heet…. En als ìk het al heet vindt wat dan voor mensen die in een flatje wonen met plat dak en de zon maar branden erbovenop….of in een verpleeg/verzorgingshuis zonder airco…. of noem maar op. Alleen om het vol te houden moet je tempo wel wat naar beneden en dat is iets wat ik, en daarin ben ik vast niet alleen, best lastig vindt.

Wordt er in de bijbel eigenlijk ook gesproken over warmte/hitte? Met behulp van internet zocht ik het op. In Openbaring 7 wordt ons verteld over een onafzienbare stroom van mensen voor de troon van God. Ze komen overal vandaan uit alle windstreken en ze komen uit de grote verschrikkingen vandaan. Hun kleren zijn wit gewassen met het bloed van het Lam. En dan staat er: “Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet meer bevangen. Want het Lam zal hen hoeden en hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.” Een mooi toekomstvisioen.

Maar wellicht heeft u in de hitte meer aan een verkoelende Bijbeltekst. Qua inhoud niet echt verkoelend is de tekst uit Genesis 3:8 “Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem…”

Misschien is deze tekst wel mooi: Jezus zendt zijn leerlingen uit en geeft ze een hele uitzendingsrede mee eindigend met “en wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, Ik verzeker jullie die zal zeker beloond worden”.

Ik wens u allen iets van verkoeling toe!