Bericht voor thuisblijvers, 24 augustus

Hoewel de samenzang in de kerk tot zwijgen is gekomen zit er nog steeds muziek in de kerk. Vaak is er een organist of een pianist de liederen speelt. Soms is er een meer meditatieve bijdrage, waaraan ook andere gemeenteleden een instrumentale bijdrage leveren. En hier en daar hoor je ook solozang tijdens de kerkdienst.

Wie in deze coronatijd nog samenzang wil horen waar muziek in zit, zou kunnen kijken via de website van het Nederlands Kamerkoor. Elke dag wordt er één psalm ten gehore gebracht uit de traditie van zes eeuwen koormuziek. U kunt het bekijken en beluisteren via de link

:https://www.nederlandskamerkoor.nl/concerten/informatie- coronavirus/150psalmen150dagen/

De samenzang van de pastores gaat nog even door. Deze week rond het thema ‘Daar zit muziek in’. U moet vooral wel onthouden dat volgens Augustinus zingen twee keer bidden is. Daarop wijzen tenminste twee schrijvers in hun bijdragen voor deze week.

 

Maandag 24 augustus 2020 – Elsje Pot

Nu zingen tijdens de kerkdienst alleen onder voorwaarden mogelijk is, worden we gedwongen om alternatieven te bedenken. We maken gebruik van solisten of hooguit een kwartet en behalve orgel klinken er violen, een dwarsfluit, trombone, bugel of piano. Dat levert dikwijls een verrassende combinatie van gesproken woord en muziek op.

Ik snap dat kerkgangers het jammer vinden dat ze niet kunnen zingen, ik zing ook graag veel tijdens een kerkdienst. Maar ik geniet ook van wat we er nu met elkaar van weten te maken en ik vraag mij af: zou daar muziek in zitten? Houdt wat we nu noodgedwongen met elkaar tot stand brengen ook een belofte in voor de toekomst? Durven we straks, als we weer mogen zingen ook de muziek een eigen plaats te geven in de viering? Niet alleen woorden bepalen de sfeer in een dienst, muziek kan de beoogde sfeer soms beter oproepen of juist onderstrepen.

Tot slot twee teksten over de toon van muziek, vreugdevol of het brengt juist een sfeer van verstilling. Jesaja 51 vers 3:

De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER . Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.

Sirach 32 vers 3:

Oude man, het siert je het woord te nemen en te spreken over zaken waarvan je kennis hebt, maar wees stil wanneer er muziek wordt gemaakt.