Bericht voor thuiszitters, 30 augustus

,

Zondag 30 augustus 2020 – Pierre Eijgenraam

‘Zingen is tweemaal bidden’ … In het latijn luidt deze uitspraak, toegeschreven aan Augustinus, zelfs: ‘Qui bene cantat, bis orat’ -wie goed zingt, bidt tweemaal! Maar wat is goed zingen? Niet krijsen of brullen natuurlijk, niet vals en niet uit de maat…

Je kunt met deze vraag ook een andere kant op: Welke liederen zijn goed om te zingen en welke niet? Huub Oosterhuis of Opwekking? De Psalmen van Genève of de Psalmen voor nu? Gregoriaans of reli-rap?

Henk Jongerius, dominicaan te Huissen, schreef ooit dat er twee soorten van kerkliederen zijn: liederen waarin we ons gevoel, onze hoop en onze twijfel ‘naar buiten zingen’ èn liederen waarin we het verhaal van Jezus en van Israël naar binnen zingen, dat verhaal gedenken en het ons te binnen brengen. Het ene kun je omschrijven als ‘uit-ademen’, en het andere als ‘inademen’.

En u voelt al: die twee horen bij elkaar! Liturgie en bidden is zowel uitademen als inademen, zowel spreken als luisteren, zowel geven als ontvangen.
Misschien zou je de uitspraak van Augustinus wel moeten omdraaien: Wie tweemaal zingt, bidt goed! In woorden van Henk Jongerius: ‘Een goed lied bevrijdt, brengt je thuis bij je zelf en bij Hem die je de adem geeft om te zingen, in vreugde of verdriet’.