Bericht aan thuisblijvers

Na een onderbreking van twee weken kunt u hier weer een ‘bericht aan de thuisblijvers’ vinden.

Het thema voor deze week is‘brief’. Brieven maken deel uit van de Heilige Schrift. Enkele daarvan vinden staan in het oude testament (bijvoorbeeld de brief van Jeremia aan de Ballingen in Babel (Jer. 29), maar de meeste in het Nieuwe Testament. Brieven van Paulus, Johannes, Petrus en anderen. Zouden zij ooit vermoed hebben dat hun brieven 2000 jaar later nog altijd gelezen worden? Dat zal met deze berichten aan de thuisblijvers waarschijnlijk wel anders wezen

Maandag 14 september: door Arjen Hiemstra

 Dat vind ik nou een lastig thema: ‘brief’. Zelf ben ik nooit een enthousiast brievenschrijver geweest.

Toch zijn oude brieven fascinerende literatuur. Er staan bij mij in de kast twee dikke banden: brieven van Hiëronymus, een Latijnse kerkvader uit de 4e en begin 5e eeuw. Het verhaal gaat dat Hieronymus degene is die de Bijbel vertaalde uit het Hebreeuws en het Grieks in het Latijn.

Hieronymus gaat uit zijn geboortedorp naar Rome om te studeren, laat zich dopen en begint een carrière in de pauselijke kanselarij. In 385 verlaat hij Rome met een zekere haast. Hij is een felle preker geworden, en dat maakte hem niet populair bij de nieuwe paus. Maar misschien raakt hij ook wel uit de gratie in Rome omdat hij zoveel contacten heeft met vrouwen.

Uiteindelijk belandt hij in Bethlehem. En dan schrijft hij zo’n beetje aan de hele bewoonde wereld van zijn dagen. Buitengewoon boeiende literatuur is het. Over de theologische discussies van zijn tijd, over de Bijbel, over het leven als monnik en om kennissen te troosten over overleden vrienden. Soms is hij heel erg boos in zijn brieven omdat hem dingen verweten worden – ketterse gedachten – waar hij niets van moet hebben. Of omdat hij maar contact blijft houden met groepen vrouwen.

Als de priester Vigilantius hem beschuldigd van ketterij schrijft Hiëronymus: “Het zou alleszins verdedigbaar zijn u in het geheel geen brief van mijn hand te gunnen! Immers, u hebt uw oren al niet willen geloven, en waar u geen geloof hecht aan het gesproken woord, zult u zeker niet instemmen met een blaadje papier”. En zo gaat Hieronymus bijna vijf pagina’s tekeer. Mooie teksten. Van een man van de kerk uit een heel andere tijd, die heel dicht bij ons komt. Maar zo mooi geschreven!