Bericht voor thuisblijver, woensdag 16 september

,

door Hubertien Oostdijk

Hoe vaak schrijven we vandaag de dag nog een brief? Niet vaak meer toch? Ja een kaartje, dat nog wel, met soms wat meer en soms wat minder tekst. Maar een echte brief…

In de bijbel vind je volop brieven. Bijvoorbeeld in Openbaring 1:  de brieven van Johannes aan de zeven gemeenten in Asia. ‘Schrijf aan de Engel van de gemeente in Efeze, Smyrna’….

Heel lang geleden, in 1994,  schreef ik een artikel voor het tijdschrift ‘Praktische Theologie’. Het was een themanummer over ‘de verscheidenheid in gemeenten en haar betekenis voor anderen en elkaar’.

De opdracht luidde naar aanleiding van Openbaring 1: “schrijf een brief aan de Engel van uw gemeente…..Dit roem ik in u en dit heb ik op u tegen”.

In dat kader schreef ik een brief aan de Engel van de gemeente in Amsterdam Slotermeer-Geuzenveld, mijn stagegemeente van die dagen. In die gemeente was de situatie tòen zoals hij nu in veel gemeenten is: een zeer vergrijsde gemeente waarin jongeren ontbraken en ouderen zorg droegen voor nog oudere gemeenteleden. Er was een jonge, bezielende predikant die behoorlijk aan de weg timmerde. Mede daardoor ontstond een bloeiende samenwerking tussen gereformeerd, hervormd en katholiek en in nauw overleg met buurtwerk, huisartsen, Riagg, zag het project ‘Stimulans’ het daglicht.

Door ‘Stimulans’ georganiseerd ontstonden er rouwgroepen, informatieavonden over dementie, Aids (toen hoogst actueel) en gespreksgroepen over diverse politieke en maatschappelijke thema’s. Mij daarmee bezighouden en mede vorm geven aan groepen en avonden was een belangrijk onderdeel van mijn stage. Ik heb er veel geleerd!

Aan die brief moest ik denken toen ik het thema van deze week hoorde!