Bericht voor thuisblijvers, 14 oktober

,

door Arjen Hiemstra

 Dat wij God ervaren in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Voor veel verschijnselen in onze wereld hebben we een min of meer wetenschappelijke verklaring. Daarom is God ook bij veel mensen verschoven naar de rand van hun bestaan, in het dagelijkse leven speelt hij nauwelijks meer een rol. En vervolgens vragen mensen zich in hun crisissituaties vertwijfeld af: ‘Waar is God nou?’

Die ontwikkeling om God naar de rand van het bestaan te verbannen, lijkt me geen goede ontwikkeling. De Amerikaanse schrijver en theoloog Frederick Buechner spreekt over de weg die een mens gaat als een heilige reis. Op die heilige reis moet een mens goed luisteren naar de eigen geschiedenis. Want God draagt bij aan het leven van een mens in grote en kleine levensmomenten.

Om die God te zoeken, draagt Buechner drie woorden aan: ‘Stop, look and listen’. Het betekent dat je af en toe stil moet staan en niet altijd maar door moet draven. Het betekent ook dat je om je heen moet kijken: wat zie je om je heen van God? En tenslotte betekent het dat je moet luisteren naar wat je hoort van God in de wereld, in de mensen om je heen en in jezelf.

God zoeken en vinden kan zo tot een levenslange reis worden: na verloop van tijd herken je steeds duidelijker de heilige momenten waarop Hij rakelings dichtbij kwam en jouw een nieuwe weg liet zien.