Bericht voor thuisblijvers, 18 oktober

,

door Hubertien Oostdijk

Wat zou het soms makkelijk zijn dat, als je God aanroept, Hij per direct reageert; dat Hij er is. Maar zo werkt het niet. Integendeel, het lijkt er mijns inziens zelfs op dat hoe harder je zoekt of roept, des te moeilijker Hij zich laat vinden.

Maar soms op momenten dat je er veel minder bewust mee bezig bent, laat Hij zich plotseling vinden of sterker nog, ervaar je Hem. Dat kan zijn in mensen om je heen, mensen die de goede woorden weten te vinden.

Maar het kan ook via een woord of een lied, plotseling vormen zich in je hoofd woorden van een lied. Soms zit er een regel in je hoofd, maar weet je niet waar het uit vandaan komt….het internet wil nog wel eens uitkomst bieden, of een ander -twee weten meer dan één. Maar niet zelden vormen zich onverwachts de goede woorden!

Een prachtig lied over zoeken is lied 281.

https://youtu.be/nSok20EJqnM

Dat dat ons steun mag geven, vertrouwen, moed en lef om verder te gaan!