bericht voor thuisblijvers, 3 november

,

Margriet Kok

Heilig begint in het gewone leven met kleine dingen te doen die het verschil maken en het samenleven een stukje plezieriger maken.

Het hoeven geen buitengewone daden of wonderen te zijn zoals die van de mannen en vrouwen die vanwege hun moed, lef, of het verrichten van wonderen heilig zijn verklaard.

Paus Franciscus roept in zijn brief ‘Gaudete et exsultate’ (Verheug je en jubel) de lezer op om heiligheid dichterbij en in kleine dingen te zoeken.

Hij legt in deze brief uit dat het bij heiligheid gaat om geleefde compassie. We zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en onze talenten hiervoor in te zetten.  De paus ziet heiligheid in het geduld van liefhebbende ouders voor hun kinderen, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, zieken, de religieuzen die hun glimlach behouden.

Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel. En met aandacht de dingen te doen die je al deed.

Heiligheid begint in kleine dingen. Het mosterdzaadje….