Bericht voor thuisblijvers, 27 december

,

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zin leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper , en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent’. Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’

Marcus 8: 27-29