Bericht voor thuisblijvers, 5 januari

,

Johannes Kon

Goede voornemens pakken altijd verkeerd uit … of ze nu In Sinterklaas-  of kerstpapier zaten.

Ik nam mij nooit voor niet meer te roken : wie deinst nl. terug voor één sigaar van “Hajenius” per maand ?

Mijn vader zaliger werd 96.5 jaar oud; rookte ooit “Dr. Dushkind’ dat ik altijd voor hem mocht halen op de Grote Kerkstraat in Steenbergen.

Op 18-jarige leeftijd rookte ik mijn eerste – ontzettend dure – sigaret; ik heb het pakje nog; want tót mijn 18e niet roken leverde me maar liefst 100 gulden op. En dan de troost : als je tot je 23e ook niet rookt, dan krijg je weer 100 gulden. Is geheel aan mij voorbij gegaan. In mijn militaire diensttijd (1967- 1969) verzamelde ik de tegoeden van mijn maten (Dunhill in blikjes); en wat waren ze blij.

Zo hebben we de Koude Oorlog genadeloos overleefd.