Bericht voor thuisblijvers, 17 januari

,

Er was eens een rijke koopman die drie zonen had. Toen de koopman oud begon te worden vroeg hij zich af welke van zijn drie zonen hem het beste kon opvolgen in het bedrijf. Hij gaf ze daarom allemaal een schip en een zak geld en zei tegen hen: ga op reis, drijf handel, vergaar kennis en word wijs. Degene die in staat zal zijn één van deze drie pakhuizen te vullen met de lading van zijn schip, die zal mijn opvolger zijn.

Na verloop van tijd kwam de oudste zoon terug met een schip vol graan. Hij liet het graan in het pakhuis storten, maar toen zijn schip leeg was, was het pakhuis nog niet helemaal vol.

De tweede zoon kwam terug met een lading wol. Toen alle wol in het pakhuis lag was de ruimte tot aan de nok toe vol. Opgetogen ging de zoon zijn vader halen, maar toen de vader bij het pakhuis aankwam, bleek de wol door zijn eigen gewicht een aantal meter te zijn gezakt.

De derde zoon bleef het langste weg en toen hij terugkwam lag er bijna niets in het schip, behalve een lampje en een kruik olie. Daarmee ging hij naar het pakhuis van zijn vader. Hij stak de lamp aan en de hele ruimte werd gevuld met licht….