Bericht voor thuisblijvers, 13 april

,

Monique Maan

In de afgelopen jaren zijn mijn echtgenoot en ik op allerlei manieren bezig geweest ons huis en tuin milieuvriendelijker te maken. Van zonnepanelen op het dak tot een sedumplantjes op het schuurtje. In de tuin is een deel van de tegels vervangen door gras en aan de schutting hangen insectenhotels, waar op de mooie dagen eind maart talloze bijen weer hun intrek namen.

Het is allemaal goed en nuttig natuurlijk, maar vooral ook erg leuk om mee bezig te zijn. Het stimuleert en daagt uit om na te denken wat er allemaal mogelijk is om ‘zorg voor de schepping’ concreet te maken in je eigen woon-situatie. En vaak blijken relatief kleine ingrepen dan al resultaat te hebben.

In Genesis 1 krijgt de mens de heerschappij over de schepping toevertrouwd. In ‘heerschappij’ zit het woord ‘heersen’, en dat is ons mensen eeuwenlang goed afgegaan. De schepping werd vooral gezien als iets dat we konden gebruiken en meer nog: naar onze hand konden zetten. Het inzicht dat heersen ook gepaard moet gaan met hoeden, omdat het anders mis gaat het die schepping, dringt gelukkig tot steeds meer tot ons door. De aarde is tenslotte niet zomaar een ding dat je naar believen kunt gebruiken. Het is, om het te zeggen met woorden van paus Franciscus, ons gemeenschappelijk huis. We delen het met mensen wereldwijd én we delen het met wie na ons komen. Zorgen voor je huis, in het groot en in het klein. We kunnen het allemaal.