Bericht voor thuisblijvers, 14 mei

,

Johannes Kon

Bij ‘vrijheid’ denken we vaak aan de naweeën van 5 mei 1945; anderen wellicht aan andere problematische gedenkdagen, al dan niet degene van overheidswege georganiseerd.

Hoeveel vrijer waren we nà mei 1945 dan daarvoor ? – opgesloten in onze zuil – nu zouden we zeggen ‘bubble’.

‘Ik ben een kind van nà de oorlog en dat wil ik graag zo houden’, bekende uitspraak maar ik meen het toch ten diepste. Daarom ben ik nu overtuigd vredesactivist geworden na mijn militaire diensttijd van 1967- 969 (St. Kerk en Vrede -antimilitaristisch- later nog een heel klein beetje IKV/Pax – maar een erg slap aftreksel!). Denk aan de vele, vele Arnhemse dominees in de jaren 30 die voor vrijheid van ontwapening waren).

Vrijheid (of ‘Freedom’ of ‘Liberty’?). Is er een tegenstelling? ‘Freedom’s just another word for nothing left to lose’ (zong Janis Joplin overtuigd).

Ik weet het nog niet zo.

‘Vrijheid’ staat genoteerd in onze Grondwet (1848) in diverse artikelen :

* van godsdienst: akkoord.

* van vergadering: akkoord.

* van mening: akkoord, maar niet van uiting: wat een bullshit wordt er over ons uitgestort. Daarvoor betaal ik geen afvalstoffenheffing! Soms wil ik weer terug naar het censuskiesrecht of de meritocratie.