bericht voor thuisblijvers, 15 mei

,

Elsje Pot

Vorig jaar maakte ik voor belangstellenden een wandeling met het thema vrijheid en ook voor deze rubriek schreef ik een stukje over vrijheid, waarin onder andere stond: ‘Ik ervaar nu, denk ik, voor het eerst een heel klein beetje hoe blij je kunt zijn met vrijheid. Er is geen oorlog, maar toch snak ik naar vrijheid: gewoon weer kunnen doen, wat ik altijd deed: onbekommerd me onder de mensen begeven, handen schudden, knuffels uitdelen.En ik vraag me af: gaan we straks onze herwonnen vrijheid ook anders waarderen, er op een andere manier mee omgaan?’

Om de één of andere reden komen die woorden me nu naïef over, maar ik kan niet goed bedenken, waar dat in zit. Een beetje theatraal ook: maar toch snak ik naar vrijheid, wat een woorden, we zaten toen nog maar anderhalve maand in de lockdown!

Omdat ik het wat de vrijheid betreft eigenlijk niet meer zo goed weet, zocht ik in de bijbel teksten over vrijheid op. Een paar van die vondsten geven mij in ieder geval te denken.

-God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond. (Psalmen 68:7)

-Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? (Romeinen 9:21)

-Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. (2 Korintiërs 3:17)