Bericht voor thuisblijvers, 28 mei

,

Monique Maan

Dankzij Google weet ik binnen een minuut waar de uitdrukking ‘Mosterd na de maaltijd’ eigenlijk vandaan komt. De Romeinen en de oude Grieken hielden al van mosterd. Het werd gebruikt als geneesmiddel en omdat mosterd ook goed zou zijn voor de spijsvertering werd het als toevoeging bij de maaltijd gebruikt. De gemalen mosterdzaadjes werden daarvoor gemengd met wijn.

Mosterd tíjdens de maaltijd had dus nut. Mosterd na de maaltijd is zinloos. Vandaar die uitdrukking.

Het is mosterd na de maaltijd als er gevraagd wordt om hulp en ik bied mezelf aan op het moment dat alles al klaar is. Het is mosterd na de maaltijd als ik iemand had toegezegd nog een keer op bezoek te komen, maar intussen is diegene uit de stad verhuisd. Soms zal het gewoon pech zijn, had ik even niet goed opgelet. Maar mijn terughoudendheid om actie te ondernemen kan ook komen door ‘geen zin, of ‘een ander kan het vast beter’. En ik ben vast de enige niet die weleens zo denkt. Wie weet hoeveel goede woorden en daden zo ongezegd en ongedaan blijven!

Daarom hierbij een warm pleidooi voor ‘meer mosterd tíjdens de maaltijd’. In de bijbel staat de maaltijd voor samenleven en verbinding.  De pit en kracht van mosterd – in een enkel woord of een klein gebaar – levert daar een goede bijdrage aan!

PS In de bijbel spreekt Jezus over de kracht van het mosterdzaadje – die gelijkenis, o.a. te vinden in Markus 4: 26-34) staat op 13 juni a.s. op het leesrooster.