Bericht voor thuisblijvers, 9 juni

,

Arjen Hiemstra

Er zullen bij ons wel niet zo snel Hebreeuwse tekens verschijnen aan de wand zoals destijds bij Daniël. En toch: ik denk dat ook bij ons God regelmatig zichtbaar wordt. Dat er af en toe ervaringen kunnen zijn, die alles met God te maken hebben. Alleen herkennen we het niet altijd. We gaan eraan voorbij, we vinden het normaal of we hebben er één of andere verklaring voor die geen ruimte voor God laat. We zien Hem niet meer.

We kunnen er wél gevoelig voor worden. Als we ervoor open staan. Het is misschien niet zo van deze tijd, maar als wij het toelaten, is God zichtbaar in de wereld om ons heen. Als wij er open voor staan kunnen wij God ervaren in ontmoetingen met medemensen. Ja als wij erbij stilstaan, zit God zelfs regelmatig diep binnen in ons.

Om die tekens aan de wand te verstaan, is er meer nodig dan uitleg door een wijze of geleerde. Je moet op zoek gaan naar die ervaringen van God. Je moet goed luisteren, kijken en waarnemen. En dat gaat niet vanzelf, het vraagt oefening. Eigenlijk moet je elke dag maar weer je afvragen: ‘Waar is God vandaag voor mij?’

Uiteindelijk zul je zo God beter leren kennen. Die kennis van God maakte Daniël –meer nog dan de kennis van een ingewikkeld schrift– duidelijk wat de toekomst van koning Belsassar zou zijn.