Bericht voor thuisblijvers, 7 juli

Oost west,… Johannes Kon

 ‘Oost West…’ In het ouderlijk huis hing zo’n spreuk niet aan de muur -niet geborduurd en ook geen tegeltje. De tegenstelling Oost-West was niet (t)huiselijk van aard, maar helaas mondiaal. Dat huis was overigens prima (tot mijn 27e!). Daarover zal ik niet verder uitweiden.

Over de Oost- en West-Indische compagnie kom ik nu niet te spreken.

Hoewel ik in mijn studie politicologie (1969 tot veel later) uiteraard met de tegenstelling O <-> W van doen kreeg, beleefde ik die al eerder fysiek in mijn militaire diensttijd (1967-1969).

Ik mocht op een Navo-oefening in het laagland van Duitsland ‘verbindingen’ verzorgen tussen de lancering uit het vlakbaangeschut en de neerslag van de afgeschoten granaten zo’n 20 km verderop (bevroren ondergrond waar die op afketsten). Dat werd een regelrecht fiasco; de door mij gekoppelde telefoonlijnen bleken niet te functioneren/deugden niet, wat mij behalve het zeker heilzame overnachten bij 20° onder 0 mijn voortijdig ontslag bespoedigde (16 i.p.v. 18 maanden militaire dienstplicht).

Johannes Kon: dpl. sdt 471010260 (lichting 67-06).