Online Johannes de Heer zangdienst

Enkele mensen van ‘De Rank’ en van het team ‘Prijs met Johannes de Heer’ hebben met elkaar een ONLINE JdH-zangdienst uitgevoerd en opgenomen, waarbij belangstellenden thuis van harte mee kunnen zingen! De liedteksten komen in beeld, hetgeen het meezingen vergemakkelijkt!

Het thema van deze dienst is: ‘Ik ben op reis!’

Met liederen uit de bundel van Johannes de Heer, gedichten, een Bijbellezing, muzikale intermezzo’s etc.

Wij hopen dat deze online editie tot bemoediging en tot zegen mag zijn!

Met vriendelijke groet,
vanuit de Protestantse Gemeente Arnhem,

Hervormde Gemeente ‘De Rank’