Bericht voor thuisblijvers, 7 augustus

,

Johannes Kon

Mijn eerste associatie is altijd: van wortels krijg je ‘klaarde ogen’; zou kunnen maar ik heb weer een leesbril ter beschikking. Dus axioma gelukt.

‘Oranje’ staat overigens verre van mij in allerlei andere opzichten: Koninklijk  huis en voetbal/hockey etc.

Mijn/onze wortels liggen in de polder Alblasserwaard sedert 1543. Die/dat kent zo zijn beperkingen : ‘gereformeerde’ landarbeiders. Ga bijvoorbeeld eens naar Goudriaan (en raadzaal boven café – mijn ideaal : spiritualiteit bovenal).

Als mijn bet-overgrootvader niet was teruggekeerd van de pelgrimage naar Moskou in 1812 met Napoleon, had ik dit relaas niet kunnen schrijven.

Ik ben/zeg Nederlander qua origine – vader vaak overduidelijk, moeder ligt wat ingewikkelder.   Johannes i.s.n (‘in statu nascendi’= nog in wording)