Bericht voor thuisblijvers, 25 augustus

,

Johannes Kon

In het kwartaalblad “De Verwondering” (voor hemelse wijsheid en aards geluk), uitgave van Kro – Ncrv, interviewt in nr. 3 / 2020 hoofdredacteur Annemiek Schrijver de oorlogschirurg Réginald Moreels.

Hij bidt volgens het artikel het “Onze Vader” (in de RK-versie) vaak vóór het opereren, maar denkt erbij (…) :

“Onze Vader die in de hemel(en) zijt” (maar die we graag wat meer op aarde hadden gezien); “Uw naam worde geheiligd” (maar kan een naam geheiligd worden en niet eerder een persoon ?); “Uw rijk kome” (we wachten er op); “Uw wil geschiede …” (… al ervaren ?) […]. “Vergeef ons onze schulden” (lost schuld bekennen wat op ?) […] (wij trachten meer te vergeten dan te vergeven); […]. “Verlos ons van het kwade” (neen, zet ons aan tot het goede …).

NB : door schrijver dezes (ajk) heel lichtjes geparafraseerd.

Het “Onze Vader” heb ik er in de mij ‘heilige’ Naardense Bijbel nog niet op kunnen naslaan, maar ik kan mij zo voorstellen, dat het daar anders luidt dan in de vertalingen uit het origineel bij het NBG / KBS of in de NBV.

Ik houd wel van het “Onze Vader”, maar dan nog liever in de ‘Aramese’ versie. Wanneer zou die alsnog  standaard worden in de PKN / PGA ?

En moeder Gaia i.p.v. Vader zou ook niet onredelijk en wellicht natuurlijker zijn.

Geschreven op 15 augustus : naar verluidt “Maria Hemelvaart”.