Elke vrijdag wordt er om 12.30 uur gebeden om vrede en verzoening, in een korte viering klinkt een bijbeltekst, worden er gebeden geformuleerd, is er stilte en wordt er een lied gezongen in de Waalse kerk, gasthuisstraat 1 Arnhem.