In een kleine groep, die het afgelopen jaar Groene theologie heeft gelezen, is het idee ontstaan om blijvend aandacht aan duurzaamheid te schenken. De komende maanden gebeurt dat door het boek van Willem Schinkel ‘Pandemocratie’ te lezen. Het bestaat uit 5 essays waarin een analyse staat van de huidige manier van omgaan met elkaar, met dieren en met moeder aarde.
Willem Schinkel streeft naar Pandemocratie: politieke en economische democratisering, waarin bovendien de dieren, de bossen en de oceaan vertegenwoordigd zijn. Hij is socioloog en filosoof. De corona-pandemie was de aanleiding tot schrijven: ‘Het concept pandemie wijst op een verwevenheid die vaak onmiddellijk weer vergeten wordt in de bestrijding en preventie van pandemieën. Een pandemie wijst op de beperkte werking van nationale grenzen, en op de mogelijke opschorting ervan.’ … ‘pandemocratisch leven is een leven in verwevenheid, een leven dat die woekerende verwevendheid niet beknot via het geweld van ordeningen. Het “pan” in “pandemocratie” slaat op alle mensen, maar ook op alle anderen met wie we in relatie staan, van bossen tot virussen.’ Hij zoekt de oplossing in een ecosocialisme, dat hij ‘links van links’ positioneert. 
Voor wie het leuk of interessant lijkt om mee te lezen, te denken en te praten, kan zich aanmelden bij elsje.pot@pgarnhem.nl. De eerste keer wordt het eerste essay besproken, dus zelf het boek aanschaffen en het essay van te voren lezen. De bijeenkomsten zijn op woensdagavond in het Rozet in 3.09 bij D3rde Verdieping. Voor meer info over het boek: pandemocratie-willem-schinkel-recensie.
 
De data zijn:
26 jan. 2022 19:30 t/m 21:30 
23 feb. 2022 19:30 t/m 21:30
23 mrt. 2022 19:30 t/m 21:30
20 april 2022 19:30 t/m 21.30
18 mei 2022 19:30 t/m 21:30